Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.5.2018 Logout Music-verkkokaupan asiakasrekisteri Rekisterinpitäjä: Logout Oy, Kornetintie 4A, 00380 Helsinki, Y-tunnus: 2314449-6 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Aleksi Lemola, puh. 0405716044, aleksi@logoutmusic.com Mihin tietoja käytetään? Henkilötietoja käytetään ensisijaisesti tilausten toimittamista varten. Tämän lisäksi arkistoituja tietoja sekä sivuston analytiikkatietoja käytetään yrityksen omaa tilastointia ja palveluiden suunnittelua varten. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman erillistä suostumuspyyntöä. Mitä tietoja kerätään? Tilausten yhteydessä seuraavat tiedot tallentuvat järjestelmäämme: Yhteystiedot (nimi, osoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite) Tilatut tuotteet (tuote, lukumäärä) Valittu maksutapa (luottokortti/verkkopankki, paypal, lasku) Maksutapahtumien tietoja ei missään vaiheessa kulkeudu rekisteriin vaan kaikki maksuliikenne tapahtuu palveluntarjoajien järjestelmien kautta. Käyttämämme maksupalveluntarjoajat ovat Checkout Finland Oy, Paypal ja iZettle. Tilausten yhteydessä kerättävien tietojen lisäksi sivustolta tallentuu analytiikkatietoja (ip-osoitteet, käytetyt selaimet ja laitteet, sivustolla käytetty aika ja muut analytiikkatiedot). Analytiikkaa kerätään sivuston toimivuuden parantamiseksi ja niiden keräys on ulkoistettu palvelintarjoajalle Zoner Oy:lle. Tietojen säilytyksen kesto: Henkilö- ja tilaustietoja säilytetään kuusi vuotta eli yhtä kauan kuin kirjanpitolain tositteiden säilytysaika. Rekisterin suojaus: Sähköinen pääsy rekisteriin on estetty asiattomilta ja tietojen käsittely rekisterissä tapahtuu SSL-suojattuna. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoja sisältäviin päätteisiin. Palvelintarjoaja vastaa palvelinten tietoturvasta. Sivuston toisella ylläpitäjällä on käyttöoikeuksien puolesta tekninen mahdollisuus päästä rekisteriin käsiksi mutta rekisterin yhteyshenkilö on ainoa rekisterin käsittelijä. Rekisterin tietoja saatetaan myös tulostaa toimituksia ja kirjanpitoa varten. Rekisteriä ei ole kokonaisena paperimuodossa ja tietoja käytetään ja säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen luovutus: Rekisterin tietoja kulkeutuu väliaikaisesti ulkoistetulle kirjanpitäjälle jolta aineisto palautuu Logout Oy:lle enintään kolmen vuoden jälkeen. Sivuston analytiikassa käytämme palvelintarjoaja Zoner Oy:n palveluja. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa talletetut tietonsa, vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus vaatia tietojensa poistoa. Lisäksi suostumukseen perustuvien tietojen säilytys voidaan myös perua jälkikäteen. Tarkastus/muokkaus ja poistoasioissa ota yhteyttä sähköpostitse info@logoutmusic.com Joissain tapauksissa kaikkia tietoja ei voida poistaa tai lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan tiedoista.

Takaisin tietoihin